SPONSOR G��WNY XIX FINA�U:
UWAGA!!! JESTE� NA STRONIE ARCHIWALNEJ, NA STRONIE O 19 FINALE WO�P W �OM�Y
kliknij tutaj, aby wr�ci� na stron� aktualnego fina�u.

Nie mamy lokalu

Lokal przy pl. Niepodległości 10 został zwrócony Panu Posłowi Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu, który udostępnił nam go nieodpłatnie.Dziękujemy Panie Pośle.

dodał: Sztab WOŚP Łomża